Biografia

Leszek Piechota Senator RP

Urodzony 20 września 1958 r. w Katowicach. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Działalność zawodowa

Przez lata zawodowo związany z górnictwem – kierował m.in. działami gospodarki maszynami, remontami i zarządzania majątkiem trwałym oraz działem przetargów i zamówień publicznych. Nadzorował wykonanie inwestycji w zakładach górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Podczas pracy w Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach sprawował nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie zgodności z przepisami prawa geologicznego i górniczego.

Działalność publiczna

Samorząd

Radny Katowic IV i V kadencji. W trakcie pełnienia mandatu był m.in. Przewodniczącym Komisji Górniczej, Członkiem Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych. W wyborach do Rady Miasta Katowice kandydował z listy Platformy Obywatelskiej.

Od maja 2008r. do lipca 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Katowice. Podlegały mu:

  • Wydział Kształtowania Środowiska
  • Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych
  • Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych
  • Zakład Zieleni Miejskiej
  • Wydział Działalności Gospodarczej
  • Zakład Targowisk Miejskich
  • Biuro Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  • Miejski Rzecznik Konsumentów.

Senat

W wyborach uzupełniających do Senatu w czerwcu 2010 r. z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany senatorem VII kadencji w okręgu katowickim, otrzymując 244 899 głosów.

W Senacie RP VII kadencji zasiadał w Komisji Środowiska i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Do 7.07.2011 był członkiem Komisji Zdrowia .

W wyborach do Senatu w październiku 2011 roku z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany senatorem VIII kadencji w okręgu nr 74, obszar złożony z miast na prawach powiatu: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, otrzymując 63 789 głosów, co stanowiło 39,35% poparcia w skali okręgu.

W Senacie RP VIII kadencji był Zastępcą Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej i członkiem Komisji Zdrowia.

Ponadto był członkiem Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego, Senackiego Zespołu Energii Odnawialnej, Parlamentarnego Zespołu „Przyjaźni Środowisku” oraz sekretarzem Parlamentarnego Zespołu do spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich. Wchodzi także w skład Polsko-Irańskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej, Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej, Senackiej Grupy Polsko-Jordańskiej.

W wyborach do Senatu w październiku 2015 r. z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany senatorem IX kadencji w okręgu nr 74 uzyskując 55 179 głosów – 34,11 % poparcia.

W Senacie RP IX kadencji jest członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.

Partia

Członek klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości od grudnia 2017 roku, kiedy to wspólnie z senatorem Andrzejem Misiołkiem wystąpił z Platformy Obywatelskiej wyrażając tym samym swój sprzeciw wobec polityki realizowanej przez władze PO. Od lutego 2018 roku należy do partii Prawo i Sprawiedliwość.

Wcześniej członek Platformy Obywatelskiej RP. Był sekretarzem Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej oraz wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Katowicach. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Regionu Śląskiego Platformy Obywatelskiej oraz przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Katowicach.

Działalność społeczna

Współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Śląskiej w 1980 roku i członek Stowarzyszenia NZS 1980, a także Klubu Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych „Marchołt”.

Był członkiem Rady Społecznej Szpitala im Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. A. Szebesty w Rabce – Zdroju, piastował także funkcję członka Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach.

Ławnik w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Katowicach, Wydział Karny w latach
1990-2005.

Prywatnie

Pochodzi z rodziny o tradycjach historycznych. Dziadek Stefan Piechota był adiutantem
gen. Józefa Hallera.

Żonaty, ma troje dzieci.

Hobby – żeglarstwo, polityka, historia, ekonomia.