Leszek Piechota odbierający medal

Co dotychczas zrobiłem dla Katowic jako były wiceprezydent i Senator RP

  • byłem inicjatorem wprowadzenia „Programu niskiej emisji” na lata 2009 – 2011 na kwotę ponad 5 mln zł
  • dzięki zgłoszonej przeze mnie w Senacie poprawce do ustawy, samorządy mogą nadal udzielać dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych, a także na zastosowanie odnawialnych źródeł energii
  • uruchomiłem w Wydziale Komunikacji rejestrację elektroniczną przy wydawaniu praw jazdy i dowodów rejestracyjnych
  • udostępniłem w ramach porozumienia z Ministerstwem Kultury basen szkoły artystycznej na oś.Tysiąclecia do użytku mieszkańcom Katowic
  • doprowadziłem do wpisania kompleksu architektury modernistycznej śródmieścia Katowic do rejestru zabytków
  • skutecznie zabiegałem o pozyskanie środków unijnych w wysokości 360 mln zł na budowę MCK i NOSPR
  • będąc członkiem rad społecznych przyczyniłem się do modernizacji oddziału neurologi w szpitalu „Murcki”- 9 mln dotacji z Ministerstwa Zdrowia oraz utworzenia Centralnej Izby Przyjęć w Katowickim Centrum Onkologi – 25 mln dotacji z budżetu Województwa Śląskiego
  • z mojej inicjatywy Rada Miasta Katowic podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku właścicieli nieruchomości powstałych przed 1945 r., którzy odnowią elewacje