Internetowa rezerwacja wizyty w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Katowice

Wprowadzono ułatwienia dla mieszkańców miasta

W Urzędzie Miasta, z inicjatywy wiceprezydenta Leszka Piechoty, uruchomiona została internetowa rezerwacja wizyty w Biurze Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Ma ona na celu ułatwienie mieszkańcom procedury zarejestrowania pojazdu i rozładowanie kolejek w Wydziale Komunikacji.

http://pipe.um.katowice.pl/