Grupa osób przed budynkiem Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Mój Program dla Katowic

Oto mój program dla Katowic, który chciałbym zrealizować jako prezydent miasta.

 • gwarancja utrzymania przez 5 lat stabilnych cen podatku od nieruchomości i opłat za odbiór śmieci
 • ceny wody i ścieków w kolejnej taryfie do 2029 r. na obecnym zatwierdzonym poziomie
 • wprowadzenie darmowych przejazdów tramwajowych dla mieszkańców Katowic
 • stała na 5 lat opłata eksploatacyjna w Targowiskach Miejskich
 • 20 mieszkań komunalnych rocznie dla najzdolniejszych studentów
 • 20 stypendiów rocznie dla najzdolniejszych maturzystów po zwycięskich olimpiadach w najlepszych światowych uczelniach technicznych i technologicznych
 • wsparcie dla szkół społecznych i nauczania domowego
 • przejęcie przez miasto obowiązku sprzątania chodników od właścicieli nieruchomości
 • budowa dwufunkcyjnego parkingu podziemnego na Placu Sejmu Śląskiego pełniącego dodatkowo rolę schronu dla mieszkańców
 • utworzenie funduszu na dofinansowanie budowy schronów osiedlowych i przydomowych zabezpieczających co najmniej 50% obywateli
 • budowa awaryjnego zasilania w wodę pitną z nieczynnej kopalni „Murcki”
 • zakup dodatkowych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego obiektów użyteczności publicznej
 • zakup 10 szt. beczkowozów wody pitnej
 • likwidacja Izby Wytrzeźwień w Katowicach
 • ograniczenie finansowania wydarzeń sportowych i rozrywkowych oraz budowy nowych obiektów sportowych
 • zwiększenie dwukrotne Budżetu Obywatelskiego i przekazanie go do dyspozycji radom dzielnic celem wykorzystania zgodnie z lokalnymi potrzebami.