Platforma chce referendum śmieciowego w Katowicach

W dniu dzisiejszym klub radnych PO w Katowicach złożył na ręce prezydenta miasta inicjatywę uchwałodawczą w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przejęcia przez miasto Katowice obowiązków związanych z pozbywaniem się odpadów komunalnych i wprowadzeniem zryczałtowanej opłaty za ich wywóz.

Chcemy, żeby referendum odbyło się 7 czerwca, w drugim dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego. Naszym zdaniem zapewni to frekwencję wymaganą do uznania ważności wyników referendum lokalnego.

W referendum chcielibyśmy zapytać naszych mieszkańców, czy powierzą gminie obowiązek wprowadzenia systemowej i skutecznej metody usuwania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych: Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez gminę Katowice od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości?

Zgodnie z naszą propozycją projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum powinien trafić z wszystkimi wymaganymi opiniami na sesję rady miasta w dniu 16 marca 2009, kiedy poddany zostanie pod głosowanie.