Święto Konstytucji 3 Maja

219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 89 wybuchu III Powstania Śląskiego

Główne katowickie uroczystości rozpoczęły się w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Kolejna część odbyła się przed Pomnikiem Powstańców Śląskich, gdzie uczczono również 89. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. Tam też, w podstawę pomnika, wmurowano relikwiarz z ziemią katyńską, przywiezioną przez śląskich delegatów na uroczystości rocznicowe do Katynia 10 kwietnia tego roku.