Posiedzenie zespołu porozumiewawczego do spraw oceny wpływu eksploatacji na powierzchnię

8 października 2009, pod przewodnictwem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzego Kolasy, odbyło się I posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na powierzchnię terenu w graniach administracyjnych miasta Katowice.

Sprawozdania z przebiegu eksploatacji górniczej pod terenami miasta Katowice przedłożyli dyrektorzy kopalń: Murcki, Mysłowice-Wesoła, Staszic, Wieczorek i Wujek. Omówiono zakres naprawiania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych. Wiceprezydent Katowic Leszek Piechota poinformował uczestników o istotnych z punktu widzenia władz miasta problemach związanych z działalnością górniczą.