Program ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009 – 2011

Przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu ograniczenia niskiej emisji

Do 31 grudnia 2011 roku Programem zostanie objęta wymiana urządzeń kotłowych starej konstrukcji i niskiej sprawności, na urządzenia nowe w mieszkaniach lub budynkach jednorodzinnych.

W Programie mogą brać udział Mieszkańcy Katowic posiadający prawo do mieszkania lub do budynku jednorodzinnego.

Celem  Programu… jest m.in.:
· ekonomiczna motywacja użytkowników do wymiany starych urządzeń grzewczych,
· modernizacja systemów grzewczych,
· wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców,
· poprawa warunków życia.
Realizacja “Programu…. pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza a jednocześnie pozwoli na zmniejszenie kosztów ogrzewania domów mieszkalnych.