PODZIĘKOWANIE

Szanowni Państwo, Szanowni Wyborcy,

Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, udzielając poparcia w wyborach uzupełniających do Senatu. Otrzymany kredyt postaram się spłacić, wykonując najlepiej jak potrafię obowiązki wynikające z funkcji Senatora Rzeczypospolitej Polskiej.

W swych działaniach zawsze starałem się i nadal będę się starał wypełniać wyborcze zobowiązania, dbać o przejrzystość i wysoki standard życia publicznego oraz bronić interesu Rzeczypospolitej Polskiej. Wierzę, że moja służba mieszkańcom naszego regionu spotka się z dobrą oceną i utwierdzi Państwa w przekonaniu, że nie zmarnowaliście głosu oddając go na mnie.

Zaufanie jakim obdarzyliście mnie Państwo 20 czerwca zobowiązuje. Zobowiązuje tym bardziej, że mandat obejmuję po tragicznie zmarłej w katastrofie pod Smoleńskiem śp. Krystynie Bochenek. Była wyjątkową osobą, wyjątkową indywidualnością. Nie sposób Jej zastąpić. Postaram się uczynić wszystko, by wpisać się w Jej misję, jaką była troska o kulturę polską.

Dziękuję za wsparcie, ciepłe słowa oraz rady jakimi dzieliliście się ze mną podczas tych minionych dni.

Dziękuję za poparcie z Państwa strony!

Z wyrazami szacunku,

Leszek Piechota