Akademia Ekonomiczna Uniwersytetem

12 sierpnia Senat RP przyjął ustawę o zmianie nazwy Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Po podpisaniu przez Prezydenta ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2010 roku.

Status uniwersytetu „przymiotnikowego” jest najwyższym, jaki może nosić uczelnia akademicka o określonym profilu kształcenia i prowadzonych badań. Daje on możliwość eksplorowania dziedzin wiedzy stojących na pograniczu ekonomii i innych dyscyplin, wzmacniania badań naukowych, a także kontaktów świata nauki  z praktyka gospodarczą . Uzyskanie statusu uniwersytetu daje także dodatkowe możliwości w zakresie kształtowania procesu kształcenia.

Decyzja Senatu potwierdza niezachwianą od wielu lat pozycję Uczelni w czołówce krajowych szkół wyższych.