Inauguracja roku akademickiego

Dnia 6 października Senator RP Leszek Piechota uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2010/ 2011 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Rok ten będzie dla uczelni rokiem szczególnym bowiem 1 października ośrodek dydaktyczny osiągnął najwyższy status – status Uniwersytetu, potwierdzając tym samym fakt, iż stanowi potężną instytucję naukową.


„Wierzę, że rozpoczynający się rok akademicki będzie dla Uniwersytetu rokiem pomyślnym, okresem pracy i nauki, ale i rozwoju zainteresowań i poszerzania horyzontów, a w murach uczelni wykształci się kolejny rocznik znakomitej kadry ekonomistów.”
Leszek Piechota