Senator Leszek Piechota członkiem Komisji Zdrowia

Dnia 17 listopada 2010r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybrał senatora Leszka Piechotę do Komisji Zdrowia.

Przedmiotem działania komisji jest: promocja zdrowia, profilaktyka, system organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwo zdrowotne i współpraca z zagranicą w zakresie zdrowia.