Wsparcie dla właścicieli modernistycznych budynków

Kontynuując działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Katowic, a w szczególności ochrony Katowickiej Moderny,  w dniu 28 marca 2011 roku Pan Senator Leszek Piechota skierował pismo do Prezydenta Miasta Katowice  Pana Piotra Uszoka w sprawie wsparcia mieszkańców podejmujących remonty swoich budynków.

Treść pisma:

Katowice, dnia 28.03.2011 r.

 

Sz.P.

Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice

 

Kontynuując działania zmierzające do ochrony dziedzictwa kulturowego Miasta Katowic, a w szczególności ochrony Katowickiej Moderny, zwracam się z prośbą o wsparcie działań mieszkańców podejmujących remonty swoich budynków.

 

Potrzeby remontowe na tym obszarze miasta są ogromne i wymagają połączenia wysiłków Miasta, właścicieli nieruchomości i mieszkańców.

 

Działania remontowe podejmowane na terenie Śródmieścia obecnie, jak i te planowane w przyszłości, wpłyną na poprawę wizerunku Katowic, sprawiając, że historyczna zabudowa miasta zyska nowe oblicze, zachowując jednocześnie swój niepowtarzalny charakter.

 

W związany z powyższym proponuję przyjęcie uchwały Rady Miasta, której celem będzie mobilizacja właścicieli do podejmowania działań remontowych w swoich budynkach zlokalizowanych m.in. w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Skłodowskiej-Curie, Gen. Zajączka, Kopernika, Kilińskiego, Andrzeja, Poniatowskiego, Stalmacha, Krzywej.

 

W efekcie przyjęcia uchwały właściciele podejmujący się remontów byliby zwolnieni z podatku od nieruchomości.

 

Dzięki zwiększeniu nakładów inwestycyjnych przez właścicieli obszar ten zdecydowanie szybciej może wrócić do czasów swojej świetności. W efekcie tego zwiększy się również jego potencjał gospodarczy i kulturalny, powstaną nowe podmioty gospodarcze, nowe miejsca kultury. Przełoży się to również docelowo na wzrost dochodów podatkowych, dla miasta, z tego obszaru.

 

 

Mając na względzie troskę o dziedzictwo kulturowe, przekazane w opiekę przez poprzednie pokolenia, Rada Miasta, na wniosek prezydenta Rybnika, podjęła w marcu 2009 r. uchwałę, której celem jest mobilizacja właścicieli historycznych budynków do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego i estetycznego swoich obiektów. Dzięki realizacji inwestycji, właściciele budynków mogą zostać zwolnieni od podatku od nieruchomości.

 

Przykłady skuteczności podobnych działań, można znaleźć w wielu miastach np. Gliwice, Kraków. W świetle powyższego proponowany instrument, zwolnień podatkowych, daje dużą nadzieje na sukces inicjatywy i przyspieszenie odnowy tego tak ważnego dla miasta obszaru.

 

 

                                                                                      Z poważaniem

 

                                                                                    Leszek Piechota

                                                                                       Senator RP

 

 

 

Do wiadomości:

1) Przewodniczący Rady Miasta Katowice