Nielimitowane taksówki

7 kwietnia 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, w której zniesiono m.in. uprawnienia samorządów terytorialnych do określania maksymalnej liczby licencji dla taksówek na dany rok.

Dotychczas o liczbie nowych licencji dla taksówkarzy decydowały rady miast i gmin. Zaproponowane zmiany w ustawie, w tym poprawka zgłoszona przez Senatora Leszka Piechotę dotycząca uniemożliwienia radom gmin limitowania liczby licencji na danym terytorium, zastały zatwierdzone przez Sejm 4 lutego br. Senatorowie do nowelizacji ustawy zgłosili w sumie 9 poprawek. Propozycja senacka zmierza do tego, by taksówką mógł jeździć każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do zawodu. Dotychczasowi  przewoźnicy osób, nie będący taksówkarzami, będą mogli w ciągu roku od dnia wejścia w życie ustawy uzyskać licencję taksówkową.

Nowe przepisy maja doprowadzić do zwiększenia konkurencji na rynku, co wpłynie na wyższą jakości i niższą cenę oferowanych usług, a zarazem ułatwi  dostęp do zawodu taksówkarza.