Zwolnienia od podatku od nieruchomości modernistycznych budynków – projekt uchwały

W dniu 8 kwietnia Senator RP Leszek Piechota, skierował pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Arkadiusza Godlewskiego do którego załączył propozycję uchwały Rady Miasta Katowice, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945r., położonych w Śródmieściu Katowic w rejonie ulic Kościuszki  i Mikołowskiej, w których dokonano remontu elewacji lub dachu.

 

Treść pisma:

 

Katowice, 8.04.2011

 

Sz.P.

Arkadiusz Godlewski

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

 

W nawiązaniu do pisma z dnia 29.03.2011 r. o sygnaturze BRM.0004.47.2011, chciałbym serdecznie podziękować za zainteresowanie Rady Miasta inicjatywą wsparcia mieszkańców w działaniach zmierzających do ochrony dziedzictwa kulturowego naszego miasta.

Jednocześnie pozwalam sobie zaproponować Państwu projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945r,, położonych w Śródmieściu Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej , w których dokonano remontu elewacji lub dachu. Wyrażam głęboką nadzieję, że propozycja ta pomoże Państwu przyspieszyć proces uchwałodawczy i przyjąć korzystne dla mieszkańców rozwiązania w jak najszybszym czasie.

 

Załącznik:

1) projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945r., położonych w Śródmieściu Katowic

w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej , w których dokonano remontu elewacji lub dachu.

Treść uchwały: