Dotacje na wymianę pieca oraz wypłata zaległych dofinansowań.

Zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska, która weszła w życie z dniem  21 grudnia 2010r, umożliwia finansowanie przedsięwzięć w sferze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z dochodów budżetów powiatów i gmin uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010r. Ponadto, dzięki  poprawce zainicjowanej przez Senatora Leszka Piechotę i zgłoszonej przez Senatora Andrzeja Misiołka, o  zwrot zaległych dotacji mogą się ubiegać podmioty, które zrealizowały inwestycje zgodnie ze złożonym przez nich  wnioskiem  o dofinansowanie m.in. na wymianę instalacji grzewczych na nową, ekologiczną, przed likwidacją z początkiem 2010 roku gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ramach istniejących do końca 2009r. powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, prowadzona była działalność, polegająca na zachęcaniu i dofinansowywaniu mieszkańcom wprowadzania do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła, jak również odnawialnych źródeł energii. Dzięki tym działaniom, a także zaangażowaniu mieszkańców, udało się w znacznym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie atmosfery i emisję CO2.

Dzięki nowelizacji ustawy, miasta mogą kontynuować te działania. Dla przykładu w mieście  Katowice został wznowiony Programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Katowice dla obiektów indywidualnych w latach 2009-2011, którego  inicjatorem  był Senator Leszek Piechota, ówczesny wiceprezydent Katowic. Dofinansowania na wymianę pieców węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła przywrócono po ponad rocznej przerwie. Wynikało to  z tego. iż zmiany wprowadzone z dniem 1 stycznia 2010 roku w finansach publicznych pozbawiły mieszkańców możliwości dochodzenia dofinansowania w ramach istniejących do końca 2009 roku powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zainteresowanie Katowiczan dotacjami jest duże. Do tej pory  wypłacono ok. 100 zaległych dofinansowań, a do Urzędu Miasta Katowice  trafiło ok. 430 wniosków o dotację  inwestycji, które mieszkańcy chcą przeprowadzić w tym roku.  Nowe wnioski opiewają na kwotę ok. 5 mln złotych.