System informacji w ochronie zdrowia

Senator Leszek Piechota był sprawozdawcą Komisji Zdrowia w sprawie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji w ochronie zdrowia, w którym przetwarzane są dane niezbędne do prowadzenia polityki zdrowotnej państwa, podnoszenia  jakości i dostępności świadczenia opieki zdrowotnej oraz finansowania zadań i zakresu ochrony zdrowia.

Na ustawie zyskują nie tylko pacjenci, ale  także  całe społeczeństwo. Oszczędności przewidywane w związku z wprowadzeniem tego systemu oceniane są na 5% wydatków finansowania ochrony zdrowia, co w momencie przygotowywania projektu wynosiło ok.  2200 mln zł rocznie.

Największe korzyści z wprowadzenia nowej ustawy odniosą sami pacjenci. Pacjent będzie miał możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez Internet, będzie miał wgląd do całej historii swojego leczenia i leków, które zostały mu przepisane. Ponadto będzie mógł monitorować on-line swój statut w kolejce do lekarza lub na badania.

Ustawa przewiduje utworzenie platformy internetowej, na której zostaną udostępnione usługi i zasoby cyfrowych rejestrów medycznych. Ma to umożliwić komunikowanie systemu informacji medycznej tzw. SIM z rejestrami medycznymi. Powstanie również Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Dzięki niej możliwy ma być dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zewnętrznych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia została podpisana przez Prezydenta RP w maju br. i zacznie obowiązywać z początkiem 2012 roku.