Liceum im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach

W dniu 11 czerwca odbył się Zjazd Absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach oraz uroczystość 60-lecia pierwszej matury. Absolwent IV LO, Pan senator Leszek wchodził w skład komitetu honorowego tej uroczystości.

Członkami komitetu honorowego byli także: Andrzej Grabarczyk, Joanna Kluzik-Rostkowska, Wanda Knieweska-Dyniewska, Magdalena Piekorz, Maciej Szpunar, Rafał Zagórny, ks. prałat Henryk Zganiacz. Patronat honorowy nad uroczystością objął Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, a patronat medialny Polskie Radio Katowice. W ramach jubileuszu odbyła się msza święta w kościele oo. Misjonarzy Oblatów, uroczysta akademia w Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, a następnie Zjazd Absolwentów. W zjeździe wzięło udział ponad 500 Absolwentów prawie wszystkich roczników, nie zabrakło również wielu zaproszonych gości oraz uczniów, profesorów, byłych i obecnych pracowników Liceum . Senator Piechota nie mógł uczestniczyć w tym wydarzeni, dlatego na ręce organizatorów przekazał list, który został odczytany w jego imieniu podczas uroczystości.

 

Treść listu: