Senator Leszek Piechota członkiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

W dniu 7 lipca 2011 roku Senat RP wybrał, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, Senatora Leszka Piechotę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Przedmiotem działania komisji są: prawa i wolności obywatelskie i ich instytucjonalne gwarancje, sprawy związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, przestrzeganie prawa, przestrzeganie praw człowieka, instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe, rozpatrywanie petycji kierowanych do Senatu i jego organów.