Konferencja dotycząca „ustawy śmieciowej”

W dniu 25 lipca 2011 roku w Urzędzie Miasta Chorzowa odbyła się konferencja nt. obowiązków gmin po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. Senator RP Leszek Piechota, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk , Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala, Prezes WFOŚiGW w Katowicach Gabriela Lenartowicz oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Jerzy Ziora.

Senator Leszek Piechota przedstawił korzyści wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Według Pana Senatora wprowadzenie tych rewolucyjnych przepisów spowoduje m.in. uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewni ich selektywne zbieranie u źródła, co przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska i ograniczy ilość nielegalnych wysypisk śmieci. Gminy będą mogły obniżyć opłaty mieszkańcom, którzy sami będą segregować śmieci. Ponadto więcej śmieci trafi do sortowni i spalarni, zwiększy się ilość nowoczesnych instalacji do odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów, dzięki czemu pojawi się zapotrzebowanie na tworzenie nowych miejsc  pracy. W wyniku działań podjętych w ramach realizacji zapisów ustawy poprawi się jakość powietrza.

Kończąc swą wypowiedź Pan Senator zwrócił szczególną uwagę na rolę mediów informujących o nowej ustawie:

– Ustawa jest rewolucją w gospodarce odpadami. A to dzięki mediom może ona znaleźć zastosowanie w praktyce, bo to one głównie kreują właściwe postawy proekologiczne społeczeństwa.  – powiedział Senator Piechota

Senator Piechota udzielił licznych wywiadów, m.in. do TVP Katowice. Poniżej fragment programu informacyjnego Aktualności. Wypowiedź Senatora: 8 min.  36s.:

http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/25-lipca-2145/4969237