Pierwszy Światowy Zjazd Ślązaków

Dnia 16 września 2011 roku senator Leszek Piechota uczestniczył w I Światowym Zjeździe Ślązaków.

To trzydniowe święto Ślązaków rozpoczęto konferencją pt. Migracje Górnoślązaków w XX wieku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.
Uroczystości miały na celu integrację Ślązaków zamieszkujących rożne strony Świata, wokół ziemi ojczystej, śląskiego systemu wartości i śląskiego dziedzictwa kulturowego, dorobku cywilizacyjnego wypracowanego przez wszystkich Ślązaków niezależnie od ich narodowości, wyznania i statusu społecznego, a także promowanie wizerunku Ślązaka – Europejczyka otwartego na innych i różne kultury, zachowującego swą godność, czerpiącego radość z bycia Ślązakiem.
W programie trzydniowego spotkania znalazły się m.in. koncert poświęcony pamięci Powstań Śląskich Nas w powstaniu nie było…, uroczysta Msza Św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach oraz mecz piłki nożnej Ślązacy-Ślązacy.