Podziękowania

Szanowni Państwo, mieszkańcy Chorzowa, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic

serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie, udzielając poparcia w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwa głosy traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej działalności senatorskiej, którą będę kontynuował pracując na rzecz kraju i regionu.

Dziękuję za wszystkie spotkania, rozmowy i zapraszam do mojego biura senatorskiego.

Z wyrazami szacunku,

 

Leszek Piechota

Senator RP