Senator Leszek Piechota członkiem Komisji Ustawodawczej i Komisji Zdrowia

W dniu 17 listopada 2011 roku  na swoim drugim posiedzeniu Senat RP powołał Senatora Leszka Piechotę  do zasiadania w  stałych Komisjach Senackich  – Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

W dniu 17 listopada 2011 roku  na swoim drugim posiedzeniu Senat RP powołał Senatora Leszka Piechotę  do zasiadania w  stałych Komisjach Senackich  – Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Komisja ustawodawcza zajmuje się problematyka legislacyjna i spójności prawa, rozpatrywaniem zmian Konstytucji, regulacji kodeksowych, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych Senatu, analizą orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i podejmowaniem działań ustawodawczych mających na celu wykonanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Zadaniem komisji zdrowia jest  promocja zdrowia, profilaktyka, system organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwo zdrowotne i współpraca z zagranicą w zakresie zdrowia.