Senator Leszek Piechota wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce – Zdroju

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 stycznia 2012 r. Senator RP Leszek Piechota został powołany do składu Rady Społecznej Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju. Senator Piechota został wybrany wiceprzewodniczącym Rady na pierwszym jej posiedzeniu, które odbyło się 24 stycznia 2012 roku.

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe (dawny GORD) im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju jest sanatorium, które leczy małych pacjentów w wieku od trzech do osiemnastu lat oraz osoby dorosłe.  
Leczenie małych pacjentów, głównie ze Śląska, rozpoczęto w poprzedniej siedzibie zakładu, ponad 86 – lat temu –  w budynku PCK. Działalność sanatoryjno – prewentoryjno – kolonijną na około 100 łóżek prowadzono aż do wybuchu wojny.
Po wyzwoleniu w 1946 wznowiono działalność. Potrzeby były ogromne. Duża liczba chorych na gruźlicę dzieci wymagała radykalnych rozwiązań. Postanowiono wybudować nowoczesny obiekt sanatoryjny. Grupa inicjatorów z województwa śląskiego z ówczesnym V-ce Wojewoda generałem Jerzym Ziętkiem podjęła się karkołomnego zadania, jakim w tamtych latach, było wybudowanie największego w Polsce sanatorium dla dzieci.
Ogromne, nowoczesne  sanatorium, mogło przyjąć ponad 700 dzieci. Działalność leczniczą  o profilu przeciwgruźliczym rozpoczęto 1 stycznia 1950. Do połowy lat 60 leczono gruźlicę układu oddechowego i kostno stawowego. Potem rozpoczęto tu leczenie między innymi schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych, wad postawy, a w ostatnim czasie otyłości. Do 2009 przyjeżdżało tu po zdrowie przeszło 350 000 pacjentów.
Po  wybudowaniu w latach 1970 – 1973 szkoły poszerzona została baza lecznicza do 760 łóżek. . W całym okresie działalności  ośrodka nauczyciele  i wychowawcy zawsze wspomagali procesy leczenia  i rehabilitacji.
Dzięki ogromnej pomocy i zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który uznał, że nie można likwidować Centrum o tak ogromnym znaczeniu dla ratowania zdrowia dzieci i postanowił przeznaczyć środki na jego modernizację, obecna dyrekcja realizuje własny program restrukturyzacyjny w całości finansowany przez Śląski Urząd Marszałkowski. Dzięki temu Centrum będzie mógł przyjmować nie tylko same dzieci ale także dorosłych i dzieci pod opieką osób dorosłych w nowoczesnej bazie hotelowej.
Planowane roboty modernizacyjne Centrum zakończono w 2010 roku. Oddano także do użytkowania nowe pomieszczenia dla Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej Ogólnoustrojowej, Przychodni Rehabilitacyjnej, Oddziału „Dziecka z Opiekunem” i nowego Oddziału Fizykoterapii.
Szpital specjalizuje się w leczeniu wad postawy, leczeniu górnych i dolnych dróg oddechowych oraz otyłości u młodzieży i dorosłych.
    
W dniu 15 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego, w związku ze zmianą profilu działania, zmienił dotychczasową nazwę Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci na „Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju”.