Dyżury biura senatorskiego w Piekarach Śląskich, Rudzie Śląskiej i Siemianowicach Śląskich

Od kwietnia 2012 roku Senator Leszek Piechota serdecznie zaprasza mieszkańców na dodatkowe dyżury biura senatorskiego, które odbywać się będą w: 

Piekarach  Śląskich ( Brzozowice-Kamień) Ośrodek Kultury Andaluzja ul. Oświęcimska 45, pokój nr 9,w  drugi i ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00;

Rudzie Śląskiej – Państwowa Szkoła Muzyczna ul. Niedurnego 36 pokój nr 211, w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00;

Siemianowicach Śląskich ul. Zgrzebnioka 43a / II piętro, w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od godz. 16:00-17:00.

Podczas dyżurów przyjmowane będą sprawy i opinie mieszkańców, które mogą stać się podstawą podjęcia interwencji senatorskiej.

Zgodnie z ustawą parlamentarzysta ma prawo podjąć interwencje w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu lub imieniu wyborcy. Ma prawo także zaznajamiać się z tokiem podejmowanych interwencji. Organy i jednostki, wobec których senator podjął działania, są zobowiązane  w ciągu 14 dni zawiadomić go o stanie rozpatrywania sprawy i uzgodnić z nim termin jej załatwienia. Ponadto kierownicy organów i jednostek są zobowiązani niezwłocznie przyjąć senatora, który przybył ze sprawą i udzielić mu wyjaśnień i informacji.

W swej działalności parlamentarnej senator bierze pod uwagę przyjęte opinie, postulaty i wnioski wyborców oraz ich organizacji. Należy podkreślić, że Senator nie może być zobowiązany do udzielenia komukolwiek informacji o osobie, która przekazała mu określone informacje lub przedstawiła opinię w danej sprawie.

Biuro będzie zajmowało się weryfikacją spraw przedstawionych przez mieszkańców i następnie przekazywało je Panu Senatorowi , który ostatecznie zdecyduje o podjęciu interwencji we właściwych organach.