Założycielskie posiedzenie Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego

9 maja 2012 r. odbyło się pierwsze, założycielskie posiedzenie Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego. Prezydium Zespołu ukonstytuowało się w składzie: Bogusław Śmigielski – przewodniczący, wiceprzewodniczący: Rafał Muchacki, Andrzej Misiołek i Andrzej Szewiński.

Członkowie Zespołu są zainteresowani problematyką regionalną województwa śląskiego. Zespół będzie wspierał działania na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego regionu. Zajmie się również popularyzowaniem wartości regionalnych oraz rozwojem regionalnej edukacji, promocją i upowszechnianiem wiedzy o kulturze i historii Śląska. Będzie przedstawiał organom Senatu oraz innym organom państwa propozycje działań dotyczących  przedstawionych powyżej spraw.