Senat RP uczcił 90. rocznicę powrotu części Górnego Śląska do Polski

5 lipca 2012r. na swoim 15 posiedzeniu Senat RP podjął uchwałę z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. Projekt uchwały został wniesiony przez panią wicemarszałek, senator Marię Pańczyk-Pozdziej, a sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej tego projektu był pan senator Leszek Piechota. W przerwie obrad posiedzenia Senatu Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w holu przed salą posiedzeń otworzył wystawę Górny Śląsk – czas Powstań Śląskich Wystawę zorganizowano z inicjatywy pani wicemarszałek Marii Pańczyk-Pozdziej z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska  do Polski.

W uroczystości wzięli udział m.in. senatorowie, posłowie, wicewojewoda śląski Piotr Spyra, wicemarszałek województwa śląskiego Mariusz Kleszczewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak, biskup Józef Kupny, rektor Uniwersytetu Śląskiego Wiesław Banyś, prezes Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie Józef Musioł, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Sławomir Rybicki, zastępca rzecznika praw obywatelskich Ryszard Czerniawski.

Wystawa przygotowana przez Muzeum Śląskie w Katowicach w skrótowy sposób ukazuje wydarzenia, które wpłynęły na historię Górnego Śląska, m.in. trzy powstania śląskie w 1919, 1920 i 1921 r. i plebiscyt w 1921 r.  Ekspozycja przedstawia archiwalne zdjęcia, plakaty i materiały propagandowe dokumentujące przebieg sporu, jaki toczył się na tych ziemiach. Zaprezentowano m.in. fotografie oddające atmosferę tamtych dni, przedstawiające m.in. powstańców czy oddziały Wojska Polskiego wkraczające do Katowic 22 czerwca 1922 r. Uzupełnieniem wystawy jest kilkadziesiąt zdjęć autorstwa Stanisława Gadomskiego, który w latach osiemdziesiątych XX wieku fotografował żyjących jeszcze wówczas uczestników tamtych wydarzeń. Całość uzupełniono tekstem wprowadzającym i kalendarium wydarzeń.

5 lipca Senat podjął uchwałę  z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski. Uchwała przypomina historię powrotu śląskich ziem do Polski i oddaje hołd bohaterom powstań śląskich za ich bezprzykładne męstwo i poświęcenie. Jak zapisano w uchwale: Przechowywane przez wieki w śląskich rodzinach polskości miłość do Ojczyzny wzbudzają najwyższy szacunek i wyrazy uznania.  Postawy takie przyczyniły się ostatecznie do spełnienia nadziei o powrocie Śląska do Macierzy. Mogą być wzorem dla współczesnych i przyszłych pokoleń, dla których historia Śląska to nadal obszar wymagający rzetelnych badań i obiektywnego spojrzenia.

Tekst uchwały: