II Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych w Energetyce i Przemyśle Cementowym

W dniach 19-22 września Senator Leszek Piechota wziął udział w objętym jego honorowym patronatem II Forum Biomasy i Paliw Alternatywnych w Energetyce i Przemyśle Cementowym. Forum objęte było równocześnie honorowym  patronatem Ministerstwa Gospodarki  i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jak również licznymi patronatami medialnymi. Forum zorganizowane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej, przy współudziale Fundacji Rozwoju Innowacyjności i Eltur Serwis Sp. z o.o., odbyło się w Złotnikach Lubańskich w woj. Dolnośląskim i była to już druga impreza z tego cyklu.

W uroczystości inaugurującej Forum Senator Piechota wygłosił słowo wstępne do uczestników, w którym przybliżył przyszłe zmiany prawne w zakresie dyskutowanych tematów, jak również zachęcał zgromadzonych do debaty na temat przyszłości wykorzystania paliw alternatywnych oraz biomasy. Konferencja podzielona była na sesje tematyczne, podczas których prezentowano wyniki prac badawczo-rozwojowych, przede wszystkim w zakresie paliw odpadowych i alternatywnych, w tym nowoczesnych rozwiązań technologicznych instalacji do termicznego wykorzystania tych paliw. Drugą grupę tematów stanowiło energetyczne wykorzystanie biomasy, tematu który obecnie budzi duże zainteresowanie, ze względu na zmiany jakie proponuje się wprowadzić wraz z projektem Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), zaprezentowanym w bieżącym roku przez Ministerstwo Gospodarki. Ministerstwo Gospodarki zakłada stopniowe wygaszanie wsparcia dla technologii współspalania biomasy z paliwami kopalnymi, z jednoczesnym uwzględnieniem celów ciążących na Polsce w związku z wdrażaniem założeń pakietu klimatyczno-energetycznego tj. 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 roku. Rezultatem takiego działania ma być optymalizacja systemu wsparcia poprzez kierowanie środków finansowych do tych wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, którzy budują nowe moce OZE.

Forum miało charakter międzynarodowy, dzięki obecności gości z Niemiec, którzy przedstawili podczas sesji tematycznej wyniki prac zrealizowanych w projekcie  RECOMBIO Metody i demonstracja możliwości przetworzenia biomasy i paliw wtórnych, wytwarzanych ze stałych odpadów komunalnych. Możliwości współpracy transgranicznej i czerpanie z doświadczeń zachodnich sąsiadów były szczególnie chętnie dyskutowanymi tematami.

Oprócz środowiska naukowego, Forum zgromadziło przedstawicieli energetyki, producentów urządzeń energetycznych, jak również przedstawicieli szeroko pojętego sektora gospodarowania odpadami.