Spotkanie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich

W dniach 5 i 6 października 2012 roku odbyło się w Krotoszynie wyjazdowe spotkanie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Tradycji Łowieckich, w którym uczestniczył Senator Leszek Piechota. Celem spotkania była popularyzacja działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej ekspansją drapieżników.

Spotkanie było kontynuacją posiedzenia Zespołu, które odbyło się w dniu 25 lipca br. i było poświęcone problemowi ochrony zwierzyny drobnej. Gospodarzem spotkania było Koło Myśliwskie KNIEJA z Krotoszyna.  Członkowie Zespołu uczestniczyli w panelu dyskusyjnym dotyczącym ochrony zwierzyny drobnej, któremu towarzyszył  pokaz psów szkolonych do pracy w łowiskach oraz pokaz psów ras myśliwskich. Podczas spotkania poruszono kwestie popularyzacji działań na rzecz środowiska naturalnego i zachowania fauny zagrożonej ekspansją drapieżników. Parlamentarzyści zapoznali się z praktyczną stroną przygotowania łowisk pod kątem ochrony zwierzyny drobnej. Podczas wizyty w firmie Las-Kalisz w Tomnicach koło Krotoszyna omówiono także sytuację polskiego rynku obrotu dziczyzną i walorów dziczyzny.

Podczas posiedzenia poruszono temat potrzeby zmian granic obwodów łowieckich i rejonów hodowlanych ze względu na powstające bariery infrastrukturalne; zwrócono uwagę na problem braku ewidencji zwierzyny, która ginie w wypadkach komunikacyjnych; dyskutowano o zagospodarowaniu i monitoringu przejść dla zwierzyny, powstających przy budowie dróg. Omówiono także kwestię zastrzeżeń co do zgodności niektórych zapisów ustawy Prawo łowieckie z Konstytucją RP. Zwrócono uwagę na potrzebę weryfikacji systemu szkoleń dla kandydatów na myśliwych i selekcjonerów.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o moratorium Ministra Środowiska na odstrzał zająca i kuropatwy, idei wpisania polskiego łowiectwa na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz o planowanym posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym rozpatrywana będzie Informacja na temat szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

 W trakcie Biesiad Norowców rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci Chrońmy zwierzynę drobną, odbyła się  prezentacja sygnałów myśliwskich,  pokaz sztuki wabienia w wykonaniu Bogdana Michalaka oraz spotkanie z Jerzym Woźniakiem – autorem książki Szkolenie psów – porady praktyczne.