List Senatora Leszka Piechoty do Prezydenta RP w sprawie katowickiej moderny

W dniu 17 kwietnia 2012 roku Senator Leszek Piechota przesłał list do Pana Olgierda Dziekońskiego Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w którym opisuje swoje starania zmierzające do ochrony katowickiej moderny, wyrażając jednocześnie głęboką nadzieję, że dzięki wsparciu Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Pana Ministra katowicka moderna może zostać wpisana na listę Pomników Historii, a dalszej przyszłości na listę UNESCO.

Treść listu oraz odpowiedź.