Ruda Śląska otrzymała drugie wyróżnienie w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”

We wtorek 27 listopada 2012 roku w Senacie RP podczas konferencji Samorząd przyjazny edukacji seniorów ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu o tytuł „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej”, którego organizatorem był Senat RP. Jednym z organizatorów tego konkursu w Województwie Śląskim był Senator Leszek Piechota.

 Konkurs był adresowany do samorządów wszystkich szczebli, które w latach 2008-2012 realizowały lub realizują programy i projekty promujące edukację jako najlepsze narzędzie przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób starszych. Przeprowadzono go w dwóch etapach: okręgowym –

w okręgach wyborczych i krajowym. Na etapie krajowym prace oceniło siedmioosobowa kapituła składająca się m.in. z przedstawicieli Senatu, Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych
i organizacji samorządowych. Oceniając zgłoszone prace, kapituła brała pod uwagę m.in. kompleksowość i innowacyjność proponowanych rozwiązań, sprzyjanie integracji międzypokoleniowej czy wykorzystanie partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ruda Śląska zajęła 1 miejsce w okręgu wyborczym nr 74, obejmującym miasta: Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie. Do etapu krajowego zakwalifikowało się prawie 50 samorządów z całego kraju. Wśród miast, które zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego znalazły się trzy miasta z Województwa Śląskiego tj. Bytom, Dąbrowa Górnicza i Ruda Śląska.
Na etapie ogólnopolskim konkursu Ruda Śląska otrzymała drugie wyróżnienie w kategorii gmin za projekt „System wsparcia na rzecz osób starszych”.

Laureatami konkursu zostały dwa pomorskie samorządy: w kategorii gmin wygrała Gdynia projektem „Centrum Aktywności Seniora”, a w kategorii powiatów – powiat kartuski projektem „Akademia umiejętności”.