Otwarcie budynku Centralnej Izby Przyjęć oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego

W dniu 30 listopada 2012r. w szpitalu im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach odbyła się uroczystość otwarcia Budynku Centralnej  Izby Przyjęć oraz Pracowni Rezonansu Magnetycznego. W uroczystości uczestniczył Leszek Piechota Senator RP członek Rady Społecznej Szpitala, który od początku wspierał tę inwestycję. Senator RP Leszek Piechota przekazał na ręce dyrektora szpitala pana Włodzimierza Migacza  dla dyrekcji oraz całej załogi pamiątkowy złoty medal Senatu RP za wkład wniesiony w rozbudowę szpitala.

Centralna Izba Przyjęć wraz z blokami łóżkowymi była jednym z zadań Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, wpisanym do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Województwa i finansowanym głównie z jego środków.

Budynek Pracowni Rezonansu Magnetycznego został wybudowany ze środków własnych Szpitala, natomiast wyposażenie sfinansował Minister Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (zadanie: Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów).

Budowa Centralnej Izby Przyjęć trwała od 5 listopada 2010 r. do 21 września 2012 r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 24 mln zł, z czego dotacja przekazana przez Województwo Śląskie wyniosła 20 mln zł, a środki własne szpitala to prawie 4 mln zł. Centralna Izba Przyjęć wraz z oddziałami łóżkowymi, posiada nowoczesne wyposażenie. Na każdej z trzech kondygnacji przeznaczonej na oddziały onkologiczne znalazły się sale dla 24 chorych (łącznie 72 łóżka), co umożliwi leczenie większej liczby pacjentów z chorobą nowotworową. Zdecydowanie poprawi się komfort przyjęcia pacjenta do szpitala. Dzięki tej budowie zapewniono także transport pionowy pacjentów (windy) w sąsiadującym z Izbą budynku mieszczącym poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz szpitalny Oddział Dermatologii. Realizacja tej inwestycji obejmowała także prace modernizacyjne w innych częściach szpitala. Przebudowane zostały instalacje centralnego ogrzewania, zasilania energetycznego, tlenu medycznego, a także zmodernizowano szpitalny węzeł cieplny wraz z awaryjnymi źródłami zasilania w energię elektryczną.

Budowa Pracowni Rezonansu Magnetycznego trwała 3 miesiące, a rozpoczęła się w dniu 2 września 2011 r. Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem to ok. 6,8 mln zł, w tym dotacja Ministra Zdrowia wyniosła ok  3 mln zł , a środki własne szpitala to  ok.  3,8 mln  zł.

Szpital wzbogacił się o nowoczesny 1,5-teslowy rezonans magnetyczny firmy GE Healthcare. Jest to aparat wysokiej klasy, dający możliwość dokładniejszego diagnozowania wielu schorzeń, a szczególnie chorób onkologicznych. W Pracowni Rezonansu Magnetycznego mogą być wykonywane badania układu nerwowego, naczyniowego, mięśniowo-szkieletowego oraz spektroskopie, perfuzje, angiografie i cholangiografie. Aparat przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi dzięki możliwości odłączania stołu, na którym wykonuje się badanie, od aparatu i podjechania nim po pacjenta do poczekalni.

Fot. Źródło: BP. Tomasz Żak