Śmieci – konieczność wypowiedzenia umowy

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Senator Leszek Piechota w dniu 27 lutego 2013r. przesłał list do Przewodniczącego GZM Pana Dawida Kostempskiego oraz prezydentów miast: Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice z prośbą o poinformowanie mieszkańców będących właścicielami nieruchomości wytwarzających odpady komunalne, którzy zawarli umowy z podmiotami świadczącymi usługi wywozu odpadów o konieczności wypowiedzenia z nimi umów z odpowiednim wyprzedzeniem – tak aby wygasły one z dniem 30 czerwca 2013r. Taki okres wypowiedzenia w niektórych przypadkach to nawet 3 miesiące. Nie wypowiedzenie umowy może skutkować jednoczesnym ponoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy oraz firmy wywozowej.

Jednakże w miastach, które posiadają udziały w spółkach zajmujących się wywozem odpadów, najlepszym rozwiązaniem byłoby aby prezydenci wyszli naprzeciw mieszkańcom, wpływając na zarządy tych spółek, tak aby to one wypowiedziały skutecznie umowy z mieszkańcami w stosownym terminie. Rozwiązanie takie przyczyniłoby się do uniknięcia konieczności wypowiedzenia umów przez kilkaset tysięcy osób, a tym samym do zaoszczędzenia czasu zarówno firmom wywozowym, które muszą odbierać i administrować wypowiedzeniami umów, jak i mieszkańcom, którzy do danego podmiotu muszą je kierować. Niemniej jednak najważniejszy jest fakt, że jeśli prezydenci wzięliby na siebie obowiązek porozumienia się z firmami, które wypowiedziałyby przedmiotowe umowy w stosowanym terminie to mieszkańcy miast mieliby poczucie, że władza publiczna faktycznie dba i zabiega o ich interesy w ramach ogólnie pojętego dobra wspólnego.