„Jakie są moje korzenie?”

Senator Leszek Piechota zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Jakie są moje korzenie?” organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci. W konkursie uczestniczyć mogą przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz nieletni podopieczni placówek opiekuńczych. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne i literackie na temat historii swojej rodziny i regionalnych tradycji.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Główną nagrodą w etapie okręgowym  jest przejście do etapu ogólnopolskiego oraz wyjazd laureatów wraz z opiekunem do  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace konkursowe placówek z Chorzowa, Katowic, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic oceniane będą przez zespół powołany przez Pana Senatora Leszka Piechotę.


Zgłoszenia udziału w konkursie placówek z miast o których mowa powyżej należy przesłać do dnia 24 kwietnia 2013r. na adres biura senatora Leszka Piechoty pocztą tradycyjną, faxem lub pocztą elektroniczną:

fax: (32) 203-30-04
e-mail: senator@leszekpiechota.pl

Podpisane prace konkursowe (wraz z oryginałem zgłoszenia, jeśli nie został wcześniej wysłany pocztą tradycyjną) należy przesłać do 10 maja 2013roku na  adres:

Biuro Senatorskie Leszka Piechoty
ul. Warszawska 6
40-006 Katowice

Praca powinna być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza/wiek, nazwa placówki oraz jej adres.

Regulamin  konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym: