„List do ojca”

Rozstrzygnięty został okręgowy etap (obejmujący miasta: Chorzów, Piekary  Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice) ogólnopolskiego konkursu List do ojca organizowanego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz zespół tato.net Fundacji im. Cyryla i Metodego, reprezentowane w tym okręgu przez Senatora RP Leszka Piechotę.  Najważniejszym celem konkursu jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa.

Konkurs skierowany był do uczniów klas V i VI szkoły podstawowej. Każdy uczestnik zobowiązany był do napisania listu do ojca, w którym opisał swoje relacje z ojcem, opiekunem bądź figurą ojca. Jednakże nie walor literacki był najważniejszy. W pracach chodziło przede wszystkim o szczerość wypowiedzi, a także o dostrzeżenie i podkreślenie roli ojca w życiu dziecka.

Nadesłano 43 prace, z których jury powołane przez Senatora RP Leszka Piechotę w składzie:

1. Beata Przybylska artysta, nauczyciel, animator życia kulturalnego na Śląsku

2. Elżbieta Łuszcz  nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej

3. Barbara Wnęk dyrektor Biura Senatora RP Leszka Piechoty

wyłoniło zwycięzcę okręgowego konkursu, który został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego i osoby, które otrzymały nagrody specjalne Senatora Leszka Piechoty. 

Laureaci konkursu:

Zwycięzca etapu okręgowego konkursu, który został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego:

Julia Skrzyszewska, pseudonim, Julia, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Piekarach Śląskich

Nagrodę specjalną Senatora Leszka Piechoty otrzymali:

Wiktoria Końca, pseudonim Calineczka, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich w Rudzie Śląskiej

Julia Murawska, pseudonim Juluś”, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej.

Jakub Przybylski, pseudonim Kuba”, Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej.  

Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni wycieczką do Senatu RP ufundowaną przez Senatora Leszka Piechotę.

Senator Leszek Piechota gratuluje laureatom oraz dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.