Gala Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Senator Leszek Piechota objął patronatem honorowym Galę Profilaktyki i Promocji Zdrowia, która odbyła się w Rudzie Śląskiej. Podczas gali zostały wręczone statuetki „Kryształ Profilaktyki 2013”.

Organizatorami Gali byli: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej, Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej oraz Prezydent Miasta Ruda Śląska. Honorowy patronat nad imprezą objęli Pan Leszek Piechota – Senator RP oraz Pani Grażyna Dziedzic – Prezydent Miasta Ruda Śląska. Pomysłodawcą zorganizowania tego przedsięwzięcia była Pani Danuta Balcer, powiatowy koordynator ds. oświaty zdrowotnej w Rudzie Śląskiej. Celem gali jest uhonorowano tych, którzy w swojej pracy profilaktyczno – zdrowotnej łączą profesjonalizm z miłością do drugiego człowieka. Podczas gali wręczono „Kryształy Profilaktyki 2013” – statuetki, które zostały przekazane osobom prywatnym, stowarzyszeniom i placówkom miejskim, które wyróżniają się zaangażowaniem w działania profilaktyczne i niesienie pomocy w Rudzie Śląskiej.

„Kryształem Profilaktyki 2013” nagrodzeni zostali:

• Hanka Gdynia z Miejskiego Przedszkola nr 30,

• Sabina Sladkowską ze Szkoły Podstawowej nr 13,

• Jerzy Mazurek z Młodzieżowego Domu Kultury,

• Aleksandra Poloczek z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

• ks. Sebastian Mandrysz z parafii św. Michała Archanioła,

• prof. Brunon Zemła z Centrum Onkologii Instytutu M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach.

Spośród instytucji Kryształem profilaktyki uhonorowano także:

• Rudzkie Stowarzyszenie Amazonek Relaks,

• Szkołę Podstawową nr 4,

• NZOZ Przychodnię Genom,

• Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Zdrowe życie,

• Stowarzyszenie Caritas Ośrodek św. Elżbiety.

W kategorii wydarzenie wyróżnione zostały:

• Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub im. Henryka Dunanta przy Rudziej Spółdzielni Mieszkaniowej za 55-lecie działalności klubu,

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za 6-letni projekt „Ruda Śląska szansą dla wszystkich”.

Senator Leszek Piechota gratuluje wszystkim nagrodzonym.