Senat RP ustanowił rok 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Senator Leszek Piechota podczas 45. posiedzenia Senatu był sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Uchwałę podjęto jednogłośnie.  

Projekt uchwały był inicjatywą grupy Senatorów. Uchwała została podjęta z okazji przypadającej w 2014 roku setnej rocznicy urodzin Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W młodości był żołnierzem, uczestnikiem wojennej konspiracji, emisariuszem dowództwa Armii Krajowej do Londynu, a także uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Był odważnym, niezłomnym żołnierzem. Szczerze oddany sprawie wolności i niepodległości Ojczyzny.
 Po wojnie był jednym z twórców i dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.

Jan Nowak-Jeziorański wiele razy, w momentach kluczowych znacząco wpłynął na bieg wydarzeń w Polsce. Jako konsultant Rady Bezpieczeństwa ONZ, czy później doradca władz Stanów Zjednoczonych, wywarł istotny wpływ na ich politykę aktywnego wspierania «Solidarności».

Po wielu latach wrócił do wymarzonej, demokratycznej i wolnej Polski. Lata dziewięćdziesiąte wypełniły mu starania o zapewnienie naszemu krajowi bezpieczeństwa. Pierwszorzędną rolę odegrał w sprawie przyjęcia Polski do NATO.

Służba żołnierska, działalność polityczna i twórczość pisarska oraz publicystyczna postawiła Jana Nowaka-Jeziorańskiego w rzędzie wielkich wychowawców polskiego społeczeństwa.

W wywiadzie z roku 2003 znaleźć można słowa, które niosą ze sobą jakże trudną lekcję patriotyzmu w dzisiejszych czasach: To nieważne, czy Ojczyzna mi się podoba, czy nie.
Z duszy jej sobie nie wyrwę….

Profesor Zbigniew Brzeziński po Jego śmierci napisał: Odtąd będzie częścią historii Polski. Pomógł ją ukształtować. (…) Był wspaniałym połączeniem romantyzmu z politycznym realizmem, mądrości i emocji intelektualnych, pasji i osobistej lojalności.