„Moja Polska w 2050 roku”

Senator Leszek Piechota zaprasza do udziału w konkursie Moja Polska w 2050 roku, organizowanego w etapie okręgowym przez Senatora Leszka Piechotę wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Dzieci. 

Celem konkursu jest pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności  oraz wywołanie refleksji nad przyszłością własnego kraju wśród młodego pokolenia poprzez skierowanie ich uwagi na otaczającą rzeczywistość. Forma przedstawienia tego wyobrażenia jest dowolna, mogą to być zarówno prace literackie jak i plastyczne. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych

Konkurs prowadzony jest na terenie całego kraju, składa się z 2 etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Główną nagrodą w etapie okręgowym jest przejście do etapu ogólnopolskiego oraz wyjazd laureatów wraz z opiekunami do Senatu RP.

W etapie okręgowym obejmującym: Chorzów, Katowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowic prace oceniane będą przez jury powołane przez Pana Senatora Leszka Piechotę. Placówki z miast o których mowa powyżej zainteresowane udziałem swoich uczniów w konkursie przesyłają zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 28 lutego 2014r. na adres biura Senatora Leszka Piechoty :

Biuro Senatorskie Leszka Piechoty
ul. Warszawska 6
40-006 Katowice

Podpisane prace konkursowe wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres powinny być przesłane do 28 marca 2014 r. na adres biura senatorskiego.


Załączniki: