Wyniki etapu okręgowego konkursu: „Moja Polska w 2050 roku”

Rozstrzygnięty został etap okręgowy (obejmujący miasta: Chorzów, Katowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice) ogólnopolskiego konkursu Moja Polska w 2050 roku organizowanego przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, reprezentowany przez Senatora Leszka Piechotę. Przedmiotem konkursu były prace plastyczne i literackie przedstawiające Polskę w 2050 roku, taką jaką wyobraża sobie ją uczestnik. W konkursie udział wzięło 503 uczestników, w tym 360 złożyło prace plastyczne a 143 literackie.

W dniu 7 kwietnia 2014 roku jury powołane przez Senatora Leszka Piechotę w składzie:

Barbara Wnęk – Dyrektor Biura Senatora Leszka Piechoty, Radna Miasta Katowice

Beata Przybylska – artysta, nauczyciel, animator życia kulturalnego na Śląsku

Dawid Klachacz – nauczyciel języka polskiego

Elżbieta Łuszcz – nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej w latach 1982-2006  

 wyłoniło zwycięzców etapu okręgowego „Moja Polska w 2050 roku”

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

Przedszkolaki – prace plastyczne:

·        Oliwia Hennek –  Miejskie Przedszkole nr 95 w Katowicach

·        Piotr Strańczyk – Miejskie Przedszkole nr 74 w Katowicach

·        Aleksandra Miałkowska – Miejskie Przedszkole nr 78 w Katowicach

·        Bartosz Radwan – Miejskie Przedszkole nr 25 w Rudzie Śląskiej

Uczniowie szkół podstawowych I-III, prace plastyczne:

·        Dorota Antosz – Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach

·        Mikołaj Damek – Szkoła Podstawowa nr 17 w Katowicach

·        Anna Martyka – Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach

·        Zuzanna Bryła – Szkoła Podstawowa nr 15 w Rudzie Śląskiej

Uczniowie szkół podstawowych I-III, prace literackie:

·        Wiktor Kołodziej – Szkoła Podstawowa nr  18 w  Rudzie Śląskiej

·        Martyna Foltyn – Szkoła Podstawowa nr 11 w Katowicach

·        Zofia Gródek – Szkoła Podstawowa nr  11 w  Katowicach

uczniowie szkół podstawowych IV-VI, prace plastyczne:

·        Magdalena Samira-Gajny – Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach,

·        Jakub Michoński – Szkoła Podstawowa nr 15 w Katowicach,

uczniowie szkół podstawowych IV-VI, prace literackie:

·        Michalina Płocka – Prywatna Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Katowicach

·        Wojciech Ficek – Szkoła Podstawowa nr 15 w Rudzie Śląskiej

·        Anna Rakowska – Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich

·        Zuzanna Szwejda –Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół Integracyjnych w  Siemianowicach Śląskich

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, prace plastyczne:

·        Paweł Mastalerz – Gimnazjum Dwujęzyczne w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących D w Chorzowie

·        Antoni Ruszkiewicz – Gimnazjum nr 20 w Katowicach

·        Dorota Kurzacz – 12-1 Hufiec Pracy w Siemianowicach Śląskich

·        Szymon Karczmarczyk – Gimnazjum nr 11 w Katowicach

·        Karolina Maśnica – Miejskie Gimnazjum nr 2 w Piekarach Śląskich

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, prace literackie:

·        Aleksandra Zdebel -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w  Rudzie Śląskiej

·        Wojciech Kampa – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w  Świętochłowicach

·        Zuzanna Szweda –Technikum nr  13 w Zespole Szkół Zawodowych w Katowicach

·        Filip Schymik – Gimnazjum nr 20 w Katowicach

Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w Senacie, gdzie spotkają się laureaci etapów okręgowych konkursu z całej Polski. Wyjazd laureatów konkursu zostanie ufundowany przez Senatora Leszka Piechotę.

Senator Leszek Piechota składa gratulacje laureatom i dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.