Konkurs plastyczny i literacki

Ogólnopolski konkurs organizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci reprezentowany przez senatora Leszka Piechotę został rozstrzygnięty na etapie okręgowym. 

Realizacja tematu obejmowała dwie kategorie – plastyczną i literacką. Dzieci i młodzież ze Śląska wykazali się dużą kreatywnością oraz zdolnościami artystycznymi. W pracach literackich dominowała proza, szczególnie opowiadania w konwencji science fiction. Wiele utworów kształtowanych było na wzór pamiętnika, co było próbą stworzenia literackiego autentyzmu. Poza utworami prozaicznymi pojawiły się również wierszem pisane także przez dzieci pierwszych klas szkoły podstawowej, co dowodzi dużej sprawności językowej oraz dojrzałości uczniów. Wizje Polski przedstawione w pracach literackich, to najczęściej śmiałe obrazy rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego pełne idealizacji i pomysłowości. Nie zabrakło również wizji pesymistycznych, wręcz katastroficznych sprawnie ujętych w formę literacką.  Prace plastyczne cechowało zastosowanie różnorodnych technik – od szkicu przez techniki malarskie, frotaż, wydrapywanki, malowanie na gazie po modele przestrzenne. Tematyka prac plastycznych oscylowała najczęściej wokół obrazów rozwoju technologicznego – nowoczesnych budynków miast. Latających pojazdów. Wykorzystano wiele materiałów (sreberka, metalowe i plastikowe przedmioty, szkło itp.) w celu uzyskania efektu futuryzowania rzeczywistości. W Wielu pracach odchodzono dosłowności na rzecz symboliki np. symboliczne postaci, przestrzennie, zastosowanie perspektywy wykreślanej. Wysoki poziom artystyczny zarówno prac literackich jak i plastycznych zasługuje na uznanie. Senator Leszek Piechota składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu, ale także ich nauczycielom i rodzicom, którzy aktywnie motywowali i wspierali swoje pociechy zaś laureatom gratuluje zwycięstwa i powodzenia w II etapie konkursu.