Konferencja z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Karskiego

W czwartek, 24 kwietnia bieżącego roku wypadła 100 rocznica urodzin wybitnej postaci XX wieku – Jana Karskiego. Z tej okazji Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej zorganizował konferencję pod hasłem Dziedzictwo człowieka odwagi i prawości, na którą został zaproszony Senator Leszek Piechota. 

Senator Leszek Piechota nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu osobiście z powodu odbywającego się w tym dniu posiedzenia Senatu RP, podczas którego głosował nad uchwałą w stulecie urodzin Jana Karskiego. Senat RP jednogłośnie podjął uchwałę ustanawiając tym samym rok 2014 Rokiem Jana Karskiego.

W imieniu Senatora Leszka Piechoty w  uroczystości uczestniczyła dyrektor Biura Senatorskiego – Pani Barbar Wnęk, która odczytała przygotowany przez Pana Senatora list, w którym podkreślał jak ważną postacią był Jan Karski i jak istotne jest aby  jego działalność na rzecz wolności i tolerancji była rozpropagowana nie tylko w Polsce, ale i na  świecie. Postać  Jana Karskiego powinna na zawsze utrwalić się w naszej pamięci ponieważ jak Senator Leszek Piechota napisał: świadectwo życia Karskiego uczyniło go wybitną postacią na skalę światową, a dziedzictwo jakie pozostawił, posiada wymiar ponadczasowy, będący wzorem dla młodych pokoleń.

W hołdzie za zasługi Jana Karskiego w dniu setnej rocznicy jego urodzin  Poczta Polska  wydała znaczek pocztowy, kopertę i datownik oraz Narodowy Bank Polski wprowadził na rynek monety z wizerunkiem bohatera.