Oświadczenie Senatora Leszka Piechoty w sprawie pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”

Podczas 54. posiedzenia Senatu RP odbywającego się 22.05.2014 roku Senator Leszek Piechota złożył oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego dotyczące pieśni  Czerwone maki na Monte Cassino.

Celem oświadczenia jest uzyskanie informacji nt. działań podjętych przez Ministerstwo Kultury zmierzających do uzyskania przez Polskę praw do słów i melodii Czerwonych maków na Monte Cassino. Pieśń ta niewątpliwie jest elementem polskiego dziedzictwa narodowego. Powstała w historycznym czasie, podczas jednej z najcięższych bitew II wojny światowej, a jej tekst sławi honor i ofiarę polskiego żołnierza na frontach II wojny światowej.  Ponadto zarówno melodia jak i tekst są dziełem polskich twórców, Alfreda Schütza oraz Filipa Konarskiego. Zgodnie z obecnym stanem prawnym każdy, kto chce wykonywać tę pieśń (w tym Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego), ma obowiązek odprowadzić tantiemy na rzecz GEMA i PRS for Music (niemieckiej oraz brytyjskiej organizacji odpowiadającej polskiemu ZAIKSowi).

Tekst oświadczenia:

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/dokumenty/stenogram/oswiadczenia/piechota/5401.pdf