Międzynarodowy Kongres Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014

Dzisiaj w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich odbyła się uroczysta Inauguracja II Międzynarodowego Kongresu Silesia Innovatica – Dni Górnicze 2014, którego Patronem Honorowym jest Senator Leszek Piechota. 

Kongres jest wydarzeniem rangi międzynarodowej dotyczącym innowacji dokonujących się             w branży górniczej. Jego najważniejszym celem jest przygotowanie platformy wymiany doświadczeń, która pozwoli na wytyczenie nowych horyzontów dla polskich firm w oparciu o zaprezentowane nowoczesne rozwiązania techniczne, systemy zarządzania i finansowania. Podczas trzydniowego spotkania uczestnicy Kongresu, wśród których znajdują się wybitni specjaliści z zakresu nowoczesnych rozwiązań dla górnictwa, prawa, ekonomii i finansów będą omawiać kwestie dotyczące m.in. branży węglowej dla polskiej energetyki, aerologii górniczej, czy sytuacji ekonomiczno-finansowej branży górniczej.

Jednym z głównych punktów dzisiejszej Inauguracji było nagrodzenie innowacyjnych firm oferujących nowoczesne rozwiązania dla górnictwa oraz osób zasłużonych dla promocji przedsiębiorczości. Rozdano nagrody Wirtuoz otoczenia Biznesu 2014, Go Silesia Business 2014, a także przyznano medale w konkursie Innowacje 2014.

Senator Leszek Piechota gratuluje nagrodzonym natomiast wszystkim uczestnikom życzy udanego kongresu i ciekawych dyskusji.