Warsztaty z Medycyny Ratunkowej

W piątek, 13 czerwca bieżącego roku w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie odbyły się warsztaty z Medycyny Ratunkowej dla studentów wydziałów medycznych, które Patronatem Honorowym objął Senator Leszek Piechota, członek Senackiej Komisji Zdrowia. 

Warsztaty organizowane były przez Medical University of Silesia English Division Student Government Association i Norvegian Medical Association Students NMSA przy współpracy instruktorów ITLS oraz Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. W trakcie wydarzenia został zorganizowany pokaz-inscenizacja wypadku drogowego z wykorzystaniem karetki pogotowia ratunkowego oraz statystów. Dodatkowo do dyspozycji studentów były 4 fantomy, na których każdy mógł sprawdzić i dopracować swoje umiejętności w zakresie resuscytacji. Prowadzenie warsztatów w języku angielskim umożliwiło udział w nich także studentom zagranicznym.

Senator Leszek Piechota, gratuluje organizatorom tak ważnej inicjatywy oraz dziękuje wszystkim uczestnikom warsztatów za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.