15-lecie Oddziału Onkologicznego Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach

16 czerwca 2014 r. Senator Leszek Piechota uczestniczył w obchodach 15-lecia Oddziału Onkologicznego Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.

Jubileusz oddziału połączony był z Konferencją pt. Postępy leczenia onkologicznego i uruchomieniem przyspieszacza liniowego Versa HD – najnowszej generacji urządzenia dostępnego na rynku, wykorzystywanego do radioterapii. Nowy akcelerator pozwala skrócić czas napromieniania, dając wygodę pacjentom i możliwość bardziej precyzyjnego leczenia większej ilości chorych.

Senator Leszek Piechota składa wyrazy uznania dyrekcji i pracownikom za zaangażowanie i pracę na rzecz Szpitala.