Odszkodowania dla osób represjonowanych


Podczas wspólnego posiedzenia Senackich Komisji: Ustawodawcza, Obrony Narodowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji omawiano nowelizację ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W dyskusji na ten temat senator Leszek Piechota wskazywał na fakt, iż o odszkodowania w ramach tej ustawy będą mogli wystąpić również żołnierze górnicy. 

Odszkodowania dla osób represjonowanych 
 
Podczas wspólnego posiedzenia Senackich Komisji: Ustawodawcza, Obrony Narodowej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji omawiano nowelizację ustawy z 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. W dyskusji na ten temat senator Leszek Piechota wskazywał na fakt, iż o odszkodowania w ramach tej ustawy będą mogli wystąpić również żołnierze górnicy. 
 
Senator Leszek Piechota powiedział:
 
Z zapisu i ducha zmiany tej ustawy wypływa pewien wniosek. Ja rozumiem, że pan minister wspominał tylko o kilkuset osobach związanych z okresem stanu wojennego, ale według mnie te zapisy, które mnie zresztą cieszą, jednoznacznie sugerują, że o odszkodowanie będą mogli wystąpić żołnierze górnicy. W świetle tych zapisów widać to jednoznacznie. Uważam, że to bardzo dobrze, bo tutaj rzeczywiście można mówić o ewidentnym eksterminowaniu osób, które pochodziły z rodzin mieszczańskich, chłopskich, o nastawieniu patriotycznym, antysystemowym, które były poddane eksterminacji poprzez zatrudnienie ich w tych karnych kompaniach górniczych i pod pozorem odbywania służby wojskowej musiały wykonywać tam ciężką pracę fizyczną. Osoby te nigdy nie były w jakikolwiek sposób przez nas docenione za to, że w tej, a nie innej formule były tępione przez system, a powiedzmy sobie szczerze mamy wobec nich pewne zobowiązania, bo według mojej wiedzy te kompanie karne były powołane właśnie po to, aby węglem spłacać dług Francji za znacjonalizowane mienie francuskie. W jakiś sposób obciążały one całe społeczeństwo z tego zobowiązania finansowego, a ten sprzedawany węgiel, który nie był ewidencjonowany statystycznie, był przeznaczany bezpośrednio dla Francji. Cieszę się z tego zapisu i uważam, że powinien on obejmować szerszą grupę osób, bo niedogodności z tytułu bycia w tych kompaniach w 1982 r. są podejrzewam nieporównywalne w stosunku do tego, co przeżywały osoby pracujące w okresie stalinizmu w kamieniołomach czy kopalniach uranu albo węgla kamiennego.  Pełny tekst stenogramu z posiedzenia komisji dostępny pod nr 259 na:
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,15,4,komisja-ustawodawcza.html 
 
W projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 590) została uzupełniona lista przesłanek, które są podstawa do uznania określonych osób za represjonowane. Zgodnie z projektem ustawy za represjonowane należy uznać osoby, wobec których jako środek represji wykorzystano powołanie do służby wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony. Miejscem odbywania służby były wojskowe obozy specjalne. Osoby te były poddawane  represjom pod pozorem służby Polsce. Projekt ustawy zakłada, że takim osobom przysługiwać będzie odszkodowanie od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Komisje senackie wnioskowały o przyjęcie projektu bez poprawek. Senat jednogłośnie przyjął ten projekt ustawy, obecnie jest on rozpatrywany w Sejmie.
 
For. źródło: http://tyburski.bloog.pl/id,5162736,title,Zolnierze-gornicy,index.html?smoybbtticaid=61317c

Senator Leszek Piechota powiedział:

Z zapisu i ducha zmiany tej ustawy wypływa pewien wniosek. Ja rozumiem, że pan minister wspominał tylko o kilkuset osobach związanych z okresem stanu wojennego, ale według mnie te zapisy, które mnie zresztą cieszą, jednoznacznie sugerują, że o odszkodowanie będą mogli wystąpić żołnierze górnicy. W świetle tych zapisów widać to jednoznacznie. Uważam, że to bardzo dobrze, bo tutaj rzeczywiście można mówić o ewidentnym eksterminowaniu osób, które pochodziły z rodzin mieszczańskich, chłopskich, o nastawieniu patriotycznym, antysystemowym, które były poddane eksterminacji poprzez zatrudnienie ich w tych karnych kompaniach górniczych i pod pozorem odbywania służby wojskowej musiały wykonywać tam ciężką pracę fizyczną. Osoby te nigdy nie były w jakikolwiek sposób przez nas docenione za to, że w tej, a nie innej formule były tępione przez system, a powiedzmy sobie szczerze mamy wobec nich pewne zobowiązania, bo według mojej wiedzy te kompanie karne były powołane właśnie po to, aby węglem spłacać dług Francji za znacjonalizowane mienie francuskie. W jakiś sposób odciążały one całe społeczeństwo z tego zobowiązania finansowego, a ten sprzedawany węgiel, który nie był ewidencjonowany statystycznie, był przeznaczany bezpośrednio dla Francji. Cieszę się z tego zapisu i uważam, że powinien on obejmować szerszą grupę osób, bo niedogodności z tytułu bycia w tych kompaniach w 1982 r. są podejrzewam nieporównywalne w stosunku do tego, co przeżywały osoby pracujące w okresie stalinizmu w kamieniołomach czy kopalniach uranu albo węgla kamiennego.  Pełny tekst stenogramu z posiedzenia komisji dostępny pod nr 259 na:http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,15,4,komisja-ustawodawcza.html  W projekcie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 590) została uzupełniona lista przesłanek, które są podstawa do uznania określonych osób za represjonowane. Zgodnie z projektem ustawy za represjonowane należy uznać osoby, wobec których jako środek represji wykorzystano powołanie do służby wojskowej w ramach powszechnego obowiązku obrony. Miejscem odbywania służby były wojskowe obozy specjalne. Osoby te były poddawane  represjom pod pozorem służby Polsce. Projekt ustawy zakłada, że takim osobom przysługiwać będzie odszkodowanie od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Komisje senackie wnioskowały o przyjęcie projektu bez poprawek. Senat jednogłośnie przyjął ten projekt ustawy, obecnie jest on rozpatrywany w Sejmie.
For. źródło: http://tyburski.bloog.pl/id,5162736,title,Zolnierze-gornicy,index.html?smoybbtticaid=61317c