Zapytanie Wiceprzewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP Leszka Piechoty w sprawie leków dla żołnierzy górników

Senator Leszek Piechota Wiceprzewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP jako przedstawiciel wnioskodawców senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych skierował pismo do Pani Krystyny Skowrońskiej – Przewodniczącej Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia wyżej wymienionej kwestii z prośbą o przedstawienie dalszego trybu i harmonogramu procedowania tego projektu, który Senat wniósł 14 grudnia 2012 r.

Jak podkreślił senator Piechota w powszechnej ocenie dalsze przeciąganie prac nad projektem, który zmierza do uprawnienia niewielkiej grupy żołnierzy górników do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności Rp lub Rpz oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, objęte decyzją o refundacji, spowoduje, że niebawem dalsze procedowanie projektu z uwagi na nieunikniony proces odchodzenia potencjalnych beneficjentów stanie się niecelowe.