Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

Senator Leszek Piechota wraz z Senatorami RP – Wicemarszałek Marią Pańczyk-Pozdziej, Panem Andrzejem Misiołkiem oraz Posłem na Sejm RP, Panem Jackiem Brzezinką poparł inicjatywę Burmistrza Gminy Radzionków – Pana Gabriela Tabora wydania przez Pocztę Polską SA znaczka pocztowego z wizerunkiem Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. Stosowne pismo w przedmiotowej sprawie zostało wysłane do Prezesa Poczty Polskiej SA, Pana Jerzego Jóźkowiaka w dniu 30.09.2014 r.

Inicjatywa ta związana jest z przypadającą w lutym przyszłego roku 70.  rocznicą jednej z największych tragedii dotykających Górnego Śląska. W 1945 roku miały miejsce masowe deportacje mieszkańców naszego regionu do pracy przymusowej w ZSRR, które objęły nie tylko członków podziemia niepodległościowego ale wszystkich, którzy zdaniem ówczesnych władz ZSRR stanowili potencjalne zagrożenie dla wprowadzanego siłą nowego ustroju.  Deportowani żyli w skrajnie trudnych warunkach bytowych, którym towarzyszyła wyniszczająca praca. Zgodnie z ustaleniami IPN było to około 50 tys. osób, spośród których wielu nigdy nie wróciło do domu.

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku jest inicjatywą lokalnej społeczności i ma na celu upamiętnienie tych wydarzeń. Otwarcie placówki oraz wydanie znaczka pocztowego w wyjątkowy sposób uświetni uroczystości związane ze wspomnieniami Tragedii Górnośląskiej.