Dzień Pracownika Socjalnego

W piątek, 21 listopada bieżącego roku odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, na które został zaproszony Senator Leszek Piechota.

Uroczystość, która odbyła się w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej, uświetniło swoją obecnością wielu gości, na co dzień pomagających osobom potrzebującym. Podczas Gali uhonorowano wyróżniających się, a także długoletnich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.  Wręczone zostały  statuetki Wdzięczni za serce, nagrody „Anioły pomocy społecznej” oraz Mopsiki. Wśród osób wyróżnionych był Senator Leszek Piechota, który od Pana Krystiana Morysa, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej otrzymał podziękowania  za wspieranie osób starszych i przejawianie inicjatywy ustawodawczej, której efektem jest wzbogacanie formy pomocy, a także za długoletnie zaangażowanie w sprawy społeczne regionu.    

Senator Leszek Piechota serdecznie dziękuje za otrzymane wyróżnienie, jednocześnie  składa wyrazy uznania wszystkim pracownikom socjalnym oraz życzy wszelkiej pomyślności.