„Szkoła marzeń”

Senator Leszek Piechota zaprasza do udziału w konkursie Szkoła marzeń, organizowanego w etapie okręgowym przez Senatora Leszka Piechotę wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Dzieci.

Celem konkursu jest kształtowanie postaw twórczych wśród dzieci i młodzieży poprzez pobudzenie rozwoju ich umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej oraz umiejętności plastycznych.  Konkurs jest propozycją przedstawienia wizji szkoły marzeń i oczekiwań młodych osób wobec szkoły, jako miejsca przyjaznego uczniom. Prezentowane w pracach wizje dzieci i młodzieży mogą stać się niezwykle cenną wskazówką i inspiracją do dalszego działania dla osób związanych z edukacją. Forma przedstawienia tego wyobrażenia jest dowolna. Konkurs skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczych.

Konkurs Szkoła marzeń prowadzony jest na terenie całego kraju, składa się z 2 etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Główną nagrodą w etapie okręgowym jest przejście do etapu ogólnopolskiego oraz wyjazd laureatów wraz z opiekunami do Senatu RP.

W etapie okręgowym obejmującym: Chorzów, Katowice, Piekary Śląskie, Rudę Śląską, Siemianowice Śląskie i Świętochłowic prace oceniane będą przez jury powołane przez Pana Senatora Leszka Piechotę. Placówki z miast o których mowa powyżej zainteresowane udziałem swoich uczniów w konkursie przesyłają zgłoszenia udziału w konkursie do dnia 10 stycznia 2015r. na adres biura Senatora Leszka Piechoty :

Biuro Senatorskie Leszka Piechoty

ul. Warszawska 6

40-006 Katowice

Podpisane prace konkursowe wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę placówki oraz jej adres powinny być przesłane do 31 marca 2015 r. na adres biura senatorskiego.

 

Załączniki: